Сдружение „Сега” е основано през 2008 година с цел подпомагане личностната реализация в обществотo на членовете на сдружението, социалната адаптация на младежи в неравностойно положение и развиване на техния потенциал, да съдейства на български обществени и граждански институции, организации и общности в дейността им в тази насока.

РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО

Това беше нашият проект за 2012, реализиран със сътрудничеството и финансова подкрепа от програмата на Европейската Общност Младежта в действие, администрирана в България от Национален Център Европейски Младежки Програми и Инициативи.

+ Виж повече

Италия 2012

 

+ Виж повече

Коледен Базар 2011

Произведохме предметите предварително, на място също правехме сурвакници и оригами, трите дни на базара минаха бързо и весело, събраните средства бяха за деца в неравностойно положение.

+ Виж повече